วิศวกรติดตั้งใบพัดกังหันในประเทศจีน ซึ่งการส่งออกกำลังเติบโตอย่างซับซ้อน

วิศวกรติดตั้งใบพัดกังหันในประเทศจีน ซึ่งการส่งออกกำลังเติบโตอย่างซับซ้อน

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวในปัจจุบัน แต่IMFคาดการณ์ว่าการเติบโตของเอเชียจะอยู่ในระดับปานกลางเพียงเล็กน้อย โดยเอเชียกำลังพัฒนาจะเติบโตประมาณร้อยละ 8.6 ในปี 2551 การเติบโตของจีนคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 10 จากประมาณร้อยละ 11.4 ในปี 2550การส่งออกที่เฟื่องฟูสะท้อนถึงการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของการผลิตที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยการดำเนินการประกอบชิ้นส่วนได้ย้ายไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำ 

ในขณะที่ประเทศในเอเชียที่พัฒนาแล้วนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตส่วนประกอบที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

และสินค้าทุนการเพิ่มขึ้นของการค้าภายในอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ซึ่งสนับสนุนโดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้สร้างเครือข่ายการผลิตที่ซับซ้อนในเอเชียเกิดใหม่ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการ “ตามทัน” ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อินเดียยังสร้างชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นการค้าบริการซึ่งอยู่นอกเครือข่ายการผลิตของเอเชียตะวันออก

การเติบโตของการค้าโลกกลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งเน้นการส่งออกของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียได้สะท้อนให้เห็นในส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งของเอเชียเกิดใหม่ในกระแสการค้าโลกสูงถึง 34 เปอร์เซ็นต์ในปี 2549 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 21 เปอร์เซ็นต์ในปี 2533 นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการค้าเอเชียเกิดใหม่คิดเป็นประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของการค้าโลกทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

ความสำคัญของการส่งออกไปยังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในขณะที่ส่วนแบ่งของการส่งออกใน GDP นั้นสูงอยู่แล้วสำหรับเอเชียเกิดใหม่ในปี 2533 แต่เพิ่มขึ้นอีกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยแตะเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2549 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดใหม่ขนาดเล็ก (NIEs) โดยเฉพาะฮ่องกง SAR และสิงคโปร์ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 109 และ 184 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม 

ความเสี่ยงสูงและเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจอื่นๆ ในเอเชียเกิดใหม่ รวมทั้งจีน บ่งชี้ว่าแนวโน้มนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคจีนเป็นศูนย์กลางการส่งออกของภูมิภาคเอเชียส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นของเอเชียเป็นผลมาจากการรวมตัวทางการค้าในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กระแสการค้าในส่วนที่เหลือของโลกเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าระหว่างปี 2533 ถึง 2549 

การค้าระหว่างภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 5 เท่า และการค้าภายในภูมิภาคภายในเอเชียเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 8½ เท่า เป็นผลให้การค้าระหว่างเศรษฐกิจในเอเชียเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณร้อยละ 30 ของการส่งออกทั้งหมดในภูมิภาคในปี 2533 เป็นมากกว่าร้อยละ 40 ในปี 2549 (ดูตารางที่ 1)

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์